Contrabandistanan di fuel a haya un golpi fuerte di Afpakteam Integral di Aruba. A kita limitacion di Ex Minister Paul Croes desde ayera atardi.

Facebook Comments

Recommended Posts